2 van de 52 - Supervision

Toezicht

Het bestuur van Stichting 2 van de 52 wil, samen met enkele geweldige vrijwilligers, minimaal 2 (van de 52) weken per jaar in de regio doorbrengen om behoeftes te inventariseren, toezicht te houden, projecten in gang te zetten en met (lokale) overheden, leerkrachten en bewoners te spreken over de gang van zaken. Daarnaast hebben wij wekelijks contact met een betaalde sociaal werker die dagelijks namens ons toezicht houdt en de projecten aanstuurt. Tevens verzorgt deze man, Arbind Chaudhary, een groot deel van de voorbereiding wanneer het bestuur en/of onze vrijwilligers Haripur bezoeken. Wij zijn voornemens om op termijn een tweede vertrouwenspersoon uit Haripur bij de Stichting te betrekken.

ANBI

Stichting 2 van de 52 beschikt over een ANBI status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De belastingdienst geeft deze toekenning alleen vrij aan organisaties die aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de stichting haar middelen inzet voor ‘Algemeen Nut’ en niet voor eigen belang. Daarnaast het publiceren van onze (jaarlijkse)doelstellingen en financiële informatie hier op de website.

Stichting 2 van de 52 , ANBI/RSIN nummer : 8577 18 162

anbi