2 van de 52 - Realisation

Realisatie

Bezoek 2016

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben wij in 2016 een begin gemaakt met de volgende projecten:

 • Bezoek van Wijtze en Bobby aan de regio;
 • De bouw van een schooltje (2 gebouwen), het aanstellen van 4 leerkrachten, investeringen in correcte leer- en hulpmiddelen en een goed ontbijt en lunch;
 • Een waterput en sanitaire voorzieningen in en rondom de school;
 • Het informeren van kinderen en volwassenen over hygiëne;
 • Het aanstellen van een sociaal werker (Arbind Chaudhary) die lokaal toezicht houdt;
 • Het werven van sponsoren die ons maandelijks met een bedrag steunen;

Bezoek 2017

In 2017 hebben Marsha en Charissa van Plezier! theater Haripur bezocht. Zij hebben d.m.v theater, spel en workshops les gegeven op de school. Zo leerden zij de kinderen het belang van persoonlijke hygiëne, het schoonhouden van de school en hielpen zij mee om les te geven in de klassen. Daarbij zijn er plannen gemaakt om bij de school een biologische tuin aan te leggen. Ook hebben beiden kritisch geanalyseerd wat directe verbeterpunten waren waar we als stichtingsbestuur mee aan de slag moesten.

Bezoek 2018

In 2018 is namens onze stichting Marlies Beeks in Haripur geweest. Marlies is bestuurslid van de Stichting Light of Life, actief in Aamaghar (vlakbij Pokhara). Marlies heeft samen met o.a Minu Pariyar, schoolhoofd in Aamaghar, onze docenten bijgeschoold en veel kennis overgebracht van de ervaringen in hun eigen regio.

2 van de 52 - Strong Together

Bezoek 2019

In 2019 zijn bestuursleden Wijtze en Rob in Haripur geweest en zoals je in de blogs kunt lezen is dit een zeer succesvol, enerverend bezoek geweest. In het kort:

 • Er is een begin gemaakt met een moestuin, die door de kinderen zelf wordt onderhouden en waar ze zelf hun middageten kunnen oogsten.
 • Er is contact gelegd met de Everest Academy waar het plan “Student for a student” is opgezet. Een intensieve samenwerking met een van de beste scholen in Nepal
 • Er is na gesprekken met de lokale overheid een gebouw vrijgemaakt voor het starten van een peuter/kleuterschool, inclusief een docente op de loonlijst van de overheid.

Bezoek 2021

In 2021 zijn bestuursleden Wijtze, Rob en Marsha in Haripur geweest en zoals je in de blogs kunt lezen is dit een zeer succesvol en bemoedigend bezoek geweest. In het kort:

 • Afgelopen mei was onze peuter/kleuterschool geopend en eindelijk konden wij met eigen ogen zien hoe geweldig dit eruit zag.
 • Docente Gunjan Luitel is door ons aangenomen voor de Edukick school. Deze school bevindt zich bij een steenfabriek waar de kinderen van de fabrieksarbeiders heen kunnen. Deze kinderen mogen nu genieten van onderwijs inclusief schoollunch i.p.v. helpen met stenen bakken.
 • Na gesprekken met de lokale overheid is er een gebouw ter beschikking gesteld voor het starten van een secondary school (middelbare school). Wij zullen dit gebouw verder afbouwen en gebruiksklaar maken zodat de uitstromers van de Indrapur hier z.s.m. naar toe kunnen.