Visit Haripur Nepal day 5

Over 2 van de 52

2 van de 52 is een liefdadigheidsorganisatie met als doel het verbeteren van educatie en hygiëne voor kinderen in Haripur, Nepal. Na een verwoestende aardbeving in april 2015 besloten Wijtze Velema en Bobby Regensburg dat ze iets voor het land wilden gaan betekenen. Na een inzamelingsactie , o.a. binnen de Nederlandse fotobranche, hebben ze in 2016 enkele kleinschalige projecten ondersteund en kwamen ze na een rondreis van plm 10 dagen in Haripur terecht. De leefomstandigheden in dit gebied bleken zo erbarmelijk te zijn dat kinderen er geen schijn van kans hadden om zich zonder hulp aan een ellendig leven te ontworstelen. Analfabetisme, kinderarbeid, hoge kindersterfte, hongersnood, de situatie in Haripur was echt schrijnend. Wijtze en Bobby besloten hierop dat Haripur de volle focus zou krijgen als ontwikkelingsproject. In eerste instantie is van de donaties een schoolgebouw neergezet, zijn enkele ouders als docent aangesteld en is contact gelegd met een gedreven plaatselijke sociaal werker, Arbind Chaudhary als contactpersoon om de vooruitgang te monitoren.    

Terug in Nederland gingen beiden in gesprek met Rob Degreef , een van de donateurs, en gezamenlijk besloten ze een stichting op te richten genaamd 2 van de 52, naar het aantal weken dat ze minimaal per jaar aan ondersteuning van de kinderen in Haripur wilden gaan besteden. De insteek was, en zal altijd blijven, dat iedere donatie te allen tijde volledig ten goede van de Indrapur school Haripur komt. Dus geen bezoldigd bestuur of betaalde fondsenwerving, geen onnodige overheadkosten, vluchten en verblijf worden uit eigen zak betaald. Iedere euro komt goed terecht. Het verbeteren van de school, de kwaliteit van onderwijs, de faciliteiten en de hygiëne zullen altijd onze prioriteit houden. Inmiddels is er zeer veel bereikt, hetgeen je in de blogs kunt lezen. Bestuur en/of vrijwilligers zijn ieder jaar in Haripur om gezamenlijk met Arbind, met ouders, docenten, dorpsoudsten, een bevriende academie en lokale overheid onderwijs en hygiëne naar een hoger plan te tillen.

Voor de duidelijkheid: Wij bieden ontwikkelingssamenwerking, geen ontwikkelingshulp. Wij zijn geen weldoeners maar wij willen samen met de lokale bevolking projecten opzetten die het mogelijk maken om hun kinderen te laten studeren, zodat ze later als lokale ondernemers, dienstverleners, hulpverleners etc het gebied op sociaal en economisch gebied verder kunnen ontwikkelen.