Financiering

Stichting 2 van de 52 vindt het van het allergrootste belang dat alle inkomsten die geworven worden ook aangewend worden om onze doelstellingen te bewerkstelligen. Daarom werkt het bestuur volledig pro-deo en kunnen wij te allen tijde inzage geven in de administratie.

Helpt u ons mee om onze doelen te realiseren?

De eerste projecten zijn gerealiseerd door giften vanuit de Nederlandse foto-industrie. Geïnitieerd door 2 werknemers van Cameratools is bij partners uit de foto-industrie en door giften van particulieren en een lokale school een mooi bedrag ingezameld. Om echter een permanente bron van inkomsten te hebben, is er behoefte aan maandelijkse donaties. Wij zouden het daarom waarderen als u, middels een machtiging, ons maandelijks met een bedrag zou willen steunen. Naast de maandelijkse machtigingen zullen wij ook op andere manieren fondsen werven.

Financiële Verantwoording

Als stichting vinden wij het belangrijk om ons zo transparant en verantwoordelijk op te stellen. Verslaglegging van inkomsten en uitgaven per jaar kunt u hier terug vinden op deze pagina: Jaarcijfers

Bestedingsbeleid

Het bestuur van 2 van de 52 bestaat uit vrijwilligers. Dit betekent dat het bestuur en hun vrijwilligers geen inkomsten genereren voor hun taken binnen de stichting. In Nederland worden dan ook minimale kosten gemaakt. De bestedingen die in Nederland gedaan worden komen o.a. voort uit: Het onderhouden van de website, bankkosten of heffingen.

Naast een aantal vrijwilligers bestaat het bestuur van stichting 2 van de 52 uit de volgende personen:

  • Wijtze Velema – Voorzitter
  • Rob Degreef – Penningmeester
  • Marsha Regensburg – Secretaris