2 van de 52 - Donate

Doneren

U kunt op meerdere manieren uw donatie aan ons overmaken.

Overmaken

Doneer aan:
Naam: Stichting 2 van de 52
Rekeningnummer: NL75RABO0321124286
BIC (swift): RABONL2U


Doneer via Paypal of creditcard:

Hiermee kunt u automatisch een bedrag per maand doneren d.m.v. uw Paypal account of d.m.v. uw Creditcard.
Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden;

Scan Paypal QR-code

Klik op de PayPal donatie button hieronder: