De kleuterschool is in gebruik!

De kleuterschool is in gebruik!

Onze kleuterschool is weliswaar al in juli officieel geopend, maar vanwege Covid-19 kon er nog geen gebruik van worden gemaakt. Begin september was het dan zo ver: De eerste lesdag in het prachtige nieuwe lokaal. De komende dagen zal er een beamer geïnstalleerd worden en komen lesmaterialen en speelgoed van de leverancier. De nieuwe juffen staan er klaar voor.