Bezoek Rob & Rebecca aan Haripur, december 2023

Bezoek Rob & Rebecca aan Haripur, december 2023

In december 2023 hebben mijn dochter en ik een reis gemaakt naar Nepal waar we beiden erg naar uitkeken. Voor Rebecca was het spannend en opwindend, omdat ze 2 van de 52 al jaren volgt en sponsort. Zowel de cultuur en gewoontes van het land Nepal alsook de ontwikkelingen in ons dorp Haripur hebben al heel lang haar belangstelling.

Voor mij als vader was het mooi om deze reis met mijn dochter te maken. Het delen van mijn gevoel bij Nepal en het kunnen laten zien wat we in 7 jaar tijd bereikt hebben in Haripur is een belangrijk aspect, maar ook het meegeven van de diepe gevoelens die ik samen met mijn vrienden Wijtze en Marsha hebben voor de bevolking, en vooral de kinderen, is iets dat ik heel graag met haar wilde delen.

In een notendop wil ik graag delen wat we tot dusverre bereikt hebben en waar we de komende 5 jaar naartoe willen werken

De oorspronkelijke insteek in 2016 was het verbeteren van onderwijs en hygiëne in de 9 gehuchten (Wards) van Haripur. Wat begon met de bouw van een schooltje en een dorpsgebouw is middels diverse bezoeken en samenwerking met de lokale overheid uitgegroeid tot betrokkenheid bij een kleuterschool, 3 basisschooltjes en in 2022 de bouw van een middelbare school. Deze laatste was zeer belangrijk; we willen dat kinderen ook gericht beroepsonderwijs krijgen om als ondernemer een vak uit te oefenen en een inkomen te genereren.

Betreffende hygiëne delen we regelmatig tandpasta, tandenborstels en zeep uit, hebben we les gegeven in het belang van hygiëne, hebben we Coronavaccins beschikbaar kunnen stellen en zorgen we ervoor dat de kinderen met regelmaat gezondheidscontroles krijgen.  

Tijdens bezoeken in 2023 zijn we ook gaan werken aan zelfredzaamheid van de bevolking in de armste Wards van Haripur. We zijn een kippen- en geitenboerderij gestart en we leasen land waarop de ouders van onze schoolgaande kinderen zelf groente en fruit kunnen verbouwen, deels voor de verkoop en deels voor eigen gebruik. Onze sociaal werker Arbind houdt vinger aan de pols en ook houdt hij de administratie nauwkeurig bij.

Naast deze activiteiten proberen we ook regelmatig wat extra te doen. We bezorgen de kids tijdens onze bezoeken vaak een leuke middag middels een picnic, zang en dans (waarbij we ons niet te groot voelen om vrolijk mee te dansen en gekke foto’s te maken). Ook kunnen we af en toe door gulle sponsors tweedehands laptops uitdelen. Tijdens mijn recente bezoek bijvoorbeeld aan een zeer intelligent en ambitieus meisje dat graag civiel ingenieur wil worden. Mijn dochter Rebecca gaf tijdens deze reis ook spelenderwijs Engelse les en de kids werden geschminkt en getrakteerd op mini stoopwafeltjes.

Tijdens mijn bezoek heb ik langdurig met Arbind en met de burgemeester gesproken en is er een basis gelegd voor een 5-jarenplan, met als insteek analfabetisme voor de jeugd in Ward-7 volledig uit te bannen, in alle 9 Wards minimaal een basisschooltje op te starten, de kraamkliniek te verbeteren en de zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren. Hiervoor gaan we ook Wilde Ganzen benaderen, de Nederlandse organisatie die ook geholpen heeft met de financieren van de middelbare school.

Met een beperkt budget van plm € 12.000 en bijdrages van de lokale overheid en Wilde Ganzen krijgen we dus al veel voor elkaar. Onze jaarlijkse wijnpakketten-actie levert ons meestal zo’n € 2500 op en gelukkig hebben we een aantal trouwe zakelijke en particuliere donateurs die ons al geruime tijd steunen. We lopen echter nog steeds tegen beperkingen op. Docenten worden onderbetaald en we kunnen op drie schooltjes helaas nauwelijks voorzien in lunches en nieuwe schoolmaterialen. We proberen daarom nog steeds om nieuwe donateurs te vinden die maandelijks een bedragje over willen maken. Wil je structureel helpen, klik dan op www.2vande52.nl/doneren